Usposabljanje

Vodenje in motivacija pri delu

23.6.2010, Ljubljana(SI)