Usposabljanje

Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev

26.10. in 9.11.2010, Sevnica(SI)