Usposabljanje

Vodenje in čustvena inteligentnost

6.7.11. in 13./14.11.2010, Sevnica(SI)